Uit de Verf

kwaliteit van mensen in kleur en in kaart brengen

Uit de Verf schrijft

Beste WerkgeverWies Kalsbeek van Uit de Verf is de initiator en was de coördinator van UAF Job Support. In deze functie begeleidde ze met succes honderden hoger opgeleide vluchtelingen naar mooie banen. De inzichten die zij als intermediair tussen vluchtelingen en werkgevers heeft opgedaan deelt zij graag in haar brieven aan werkgevers getiteld: ’Beste werkgever’.

Beste werkgever,

‘Laten we een vluchteling een kans geven’, hoorde ik u zeggen. En daarom voert u een sollicitatiegesprek met Osman uit Eritrea. Osman heeft zich goed voorbereid, maar hij is erg gespannen. Hij heeft zijn diploma en cijferlijsten meegenomen en wacht op de vragen die u hem gaat stellen.

De volgende dag belt Osman mij op. ‘Ik heb vannacht maar weinig geslapen’, zegt hij. ‘Ik hoop dat ik de baan krijg.’ ‘Ging het gesprek goed?’ vraag ik hem. Osman begint hard te lachen en zegt: ‘Ik weet niet of het goed ging, ik moet sinds het gesprek steeds lachen. Gisteravond belde ik een aantal vrienden en ik kon niet stoppen met lachen, zij gingen ook met mij mee doen.’ Lees verder

Deze en andere ‘Beste werkgever’ brieven lezen?

Uit de Verf creëert

Wij blijven hierSamen met Kaalo Nederland creëert Uit de Verf mooie projecten in Puntland in Somalië. Het doel van het huidige project The City, the Centre and the Youth is het ontwikkelen van een inspirerend jongerencentrum om jongeren bewuster te maken en radicalisering tegen te gaan. Waar kennis, cultuur, debat en informatie aangeboden wordt. Voor het afbouwen van het centrum zijn nog fondsen nodig. Wies Kalsbeek heeft over het doel van het project het verhaal ‘Wij blijven hier’ geschreven.

logo-gouden-gans-cmyk_contKaalo Nederland wil graag de Gouden Gans winnen. Stem hier.

 

Uit de Verf blogt

AminAmin is een van de vele inburgeraars in Nederland. Vaak staan we niet stil bij wat er komt kijken als je uit een ander land, met een andere taal,  een andere huidskleur en een ander geloof in Nederland je weg moet zien te vinden. Uit de Verf blogt over de boeiende inburgering van Amin.

 

 

 

Uit de Verf coacht

Uit de Verf coacht bijzondere mensen op unieke wijze op hun weg naar een (nieuwe) baan.Uit de Verf coacht bijzondere mensen op unieke en inspirerende wijze op hun weg naar een (nieuwe) baan. De recensie van Marja Manders.

Uit de Verf reist

Quite InnovativeUniversiteit

De universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam zijn gestart met het project Frugal Innovation. Wikipedia: ‘Frugal Innovation is the process of reducing the complexity and costs of a good and its production.’

Uit de Verf

Wies Kalsbeek heeft Kibera – het armste district in Nairobi – bezocht. Dit is een van de locaties waar research wordt gedaan voor het project Frugal Innovation. Zij schreef hierover twee blogs: One, two, three, four, five en Quite Innovative.